Coaching pubers

Logo website
begeleiding pubers header

Pubers

De leidsters krijgen regelmatig training in hoe ze deze kinderen en hun gezinnen kunnen begeleiden en coachen. Deze training wordt meestal gegeven door de project manager maar indien nodig worden externen ingeschakeld. Zij zijn de meest verantwoordelijken tijdens de crèche-uren en volgen de ontwikkeling, zowel fysiek als psychisch, op de voet en kunnen signalen afgeven wanneer dit nodig is.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela