Coaching pubers

begeleiding pubers header

 
 
We ourselves feel that what we’re doing is just a drop in the ocean but the ocean would be less because of the missing drop

Mother Teresa

Pubers:

De leidsters krijgen regelmatig training in hoe ze deze kinderen en hun gezinnen kunnen begeleiden en coachen. Deze training wordt meestal gegeven door de project manager maar indien nodig worden externen ingeschakeld. Zij zijn de meest verantwoordelijken tijdens de crèche-uren en volgen de ontwikkeling, zowel fysiek als psychisch, op de voet en kunnen signalen afgeven wanneer dit nodig is.

 
 
Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen

Nelson Mandela