In de crèche

Logo website
creche banagalore

De crèches

De crèches zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Op dit moment zijn er bijna 400 kinderen die de crèches bezoeken. Het gemiddeld aantal kinderen per crèche is 50 kinderen. Als een kind ziek wordt, zorgen de leidsters dat de moeder geïnformeerd wordt en dat ze een dokter bezoeken.

Het schooljaar is van juni tot en met mei. De 6-jarigen gaan dan naar de ‘grote school’. Voor aanvang van het nieuwe schooljaar bezoeken de leidsters de gezinnen waarvan zij denken dat er kinderen zijn die in aanmerking komen voor de crèche. Ook melden moeders uit zichzelf de kinderen aan. Bij de beslissing over plaatsing van de kinderen worden de mate van armoede en de leefomstandigheden meegenomen. De moeders betalen, als het mogelijk is, 10-20 roepie (Rp.) per maand. Dat is ongeveer 0,35 eurocent.

Naschoolse opvang

Gehandicapte kinderen worden meestal niet geplaatst op de crèche. Vanuit de overheid zijn er voorzieningen in de vorm van speciale kinderopvang en scholen. Ook komen ouders in aanmerking voor een financiële toelage. De leidsters stimuleren en ondersteunen de ouders in dit traject.

Een andere activiteit die voortvloeit uit het crècheproject is de opvang na 15.00 uur voor kinderen waarvan de moeders door hun werkzaamheden pas later de kinderen kunnen ophalen. De kinderen kunnen dan tot 18.30 uur in de crèche blijven. Het aantal kinderen dat hiervan gebruikt maakt is wisselend.

The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.

mahatma gandhi