Gezinsbegeleiding

Logo website
gezinsbegegeleiding_header

Doel:

Doel hiervan is het geven van praktische informatie betreffende de crèche organisatie, maar ook betreffende het begeleiden van hen als ouders met hun eventuele problemen en het bespreekbaar maken hiervan. Sommige kinderen zijn getraumatiseerd door de thuissituatie en huilen in het begin veel. De leidsters proberen dit , in gesprekken met de ouders/moeders, bespreekbaar te maken en te helpen de thuissituatie te verbeteren.

Microfinanciering

De moeders deponeren zelf geld bij de bank. Van de rente die ze hiervoor krijgen hebben ze de mogelijkheid hun leven te verbeteren. Soms door nieuwe huizen te bouwen of door bedrijfjes op te zetten. Maar hierdoor kunnen ze ook kleine bedragen lenen voor de aankoop van een bril of andere noodzakelijke dingen. Ze lossen dit af met een kleine rente.

Self-help

Daarnaast begeleiden ze de self-help groepen. Dit zijn groepen van ongeveer 20 vrouwen die elkaar hebben leren kennen doordat hun kinderen naar de crèche gingen. Ze organiseerden zelf een zogenaamde ”oudergroep”. Deze vrouwen gaan, nadat hun kinderen de crèche verlaten om naar de basisschool te gaan, verder als self-helpgroep.

De organisatie hiervan is heel gestructureerd. Er is een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Doordat deze functies ieder jaar overgaan op andere vrouwen leren ze o.m. voor zichzelf op te komen.

There can be no keener revelation of a society’s soul than the way in which it treats its children.

Nelson Mandela