Naschoolse opvang

naschoolse opvang header

Vanaf 15.00 uur zijn de scholen dicht. Omdat sommige moeders dan nog werken, worden er per crèche enkele kinderen opgevangen. Daarnaast wordt iedere zaterdag een bijeenkomst georganiseerd voor kindren in de leeftijd van 11 – 15 jaar. De cr&egravecheleidster is hierbij aanwezig, evenals Moeder Overste en de crèche-coördinator. Het gaat hier om 20 -25 kinderen per keer. De gesprekken gaan over alles wat voor deze leeftijdsgroep van belang is. Tegelijkertijd vindt er, in het huis van één van de ouders, counseling plaats. Voor beide groepen worden ook externe sprekers uitgen odigd.

 
 
We ourselves feel that what we’re doing is just a drop in the ocean but the ocean would be less because of the missing drop

Mother Teresa